voorstelling Groep KVLV

Wat wil Groep KVLV zeggen? Welke dienstverlening bestaat er binnen de Groep ter ondersteuning van de gezinnen? Hoeveel werknemers telt Groep KVLV? Wat is Landelijk Dienstencoöperatief en wat heeft deze organisatie met Groep KVLV te maken?

De coördinatoren van het regiokantoor van Neerpelt, Brenda en Nancy, werden uitgenodigd op enkele startvergaderingen van plaatselijke KVLV-afdelingen.

Daar werd de werking van Groep KVLV voorgesteld. Groep KVLV is een netwerk van organisaties en verenigingen. Dit netwerk ontwikkelt een brede waaier aan dienstverlening die vrouwen in hun dagelijkse zorg ondersteunt en die het welzijn van de vrouw bevordert. In de presentatie kwamen onze zusterorganisaties ruim aan bod: Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang, Landelijk Jobcoöperatief (oppas zieke kinderen), KVLV Agra, Ons Zorgnetwerk, Steunpunt Groene Zorg en Zorg – Saam.

Weet je een KVLV-afdeling, een andere organisatie, een seniorenvereniging of een andere , waar we onze dienstverlening mogen voorstellen, laat het weten aan ldc.communicatie@Groepkvlv.be.

Tags Geplaatst onder Landelijk Dienstencoöperatief in de kijker, Ons door Email

Share your comment

Name Your Message
Email Website * We know you have something to say