Hoeveel dienstencheques mag ik bestellen?

Het aantal dienstencheques dat u mag bestellen is beperkt tot 500 per gebruiker met een maximum van 1.000 per gezin.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen: eenoudergezinnen, mindervalide personen (en ouders van een minderjarige met een handicap) en personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten, mogen per jaar 2.000 dienstencheques aankopen.

Fiscaalvriendelijke tip voor gezinnen

De fiscale aftrek is echter beperkt tot 2.560 euro per gebruiker, wat overeenkomt met ongeveer 341 dienstencheques. Wanneer u als gezin dienstencheques bestelt, is het dus fiscaal interessanter om 340 dienstencheques te bestellen op naam van partner 1 en 160 op naam van partner 2.

Tags Geplaatst onder dienstencheques door Email

Share your comment

Name Your Message
Email Website * We know you have something to say