Dienstencheques fiscaal aftrekbaar, ook als je geen belastingen betaalt

Je ontvangt van Sodexo jaarlijks een fiscaal attest, waarmee je je dienstencheques kan inbrengen in je belastingaangifte. Hierdoor krijg je 30% van de aankoopwaarde terugbetaald. Als je je belastingaangifte digitaal doet via Tax-On-Web staan de gegevens van je dienstencheques zelfs al voor jou ingevuld in het systeem.

Ook als je geen belastingen betaalt

Ook klanten met een laag inkomen die geen belastingen betalen, kunnen genieten van dit voordeel via een terugbetaalbaar belastingkrediet. De aanvraag tot terugbetaling doe je door het fiscaal attest mee te sturen met je belastingaangifte. Als je geen belastingbrief ontvangt, kan je die op eigen initiatief aanvragen bij je lokaal belastingkantoor.

Meer info: FOD Financiën, tel. 02/572 57 57 (gewoon tarief).

Fiscaalvriendelijke tip voor gezinnen

De huidige regel in verband met dienstencheques is dat het aantal cheques beperkt is tot 500 per gebruiker met een maximum van 1.000 per gezin. De fiscale aftrek is echter beperkt tot 2.560 euro per gebruiker, wat overeenkomt met ongeveer 341 dienstencheques. Wanneer je als gezin dienstencheques bestelt, is het dus fiscaal interessanter om 340 dienstencheques te bestellen op naam van partner 1 en 160 op naam van partner 2.

De juiste informatie vind je op www.dienstencheques.sodexo.be.

Tags Geplaatst onder dienstencheques door Email

Share your comment

Name Your Message
Email Website * We know you have something to say