Dienstencheques 7,5 euro geldig tot 30/04/2013

Heeft u nog dienstencheques met een waarde van 7,5 euro die u in 2012 aangekocht heeft, houd er dan rekening mee dat deze dienstencheques nog beperkt geldig zijn tot en met 30/04/2012. Vanaf mei worden deze dienstencheques niet meer aanvaard.

Heeft u te veel van deze dienstencheques in voorraad, dan kan u:

  • extra uren hulp aanvragen voor april bij uw regiokantoor
  • uw dienstencheques met een waarde van 7,5 euro bij Sodexo omruilen voor cheques met een waarde van 8,5 euro. U moet voor elke dienstencheque 1 euro bijbetalen.
  • een aanvraag doen bij Sodexo voor de terugbetaling van uw dienstencheques. U krijgt dan 70% van de aanschafwaarde terugbetaald.
Tags Geplaatst onder dienstencheques door Email

Share your comment

Name Your Message
Email Website * We know you have something to say