Dag van de mantelzorger, met een veld vol windmolentjes

Donderdag 23 juni – actie van Ons Zorgnetwerk en KVLV

Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig en onbaatzuchtig zorg dragen en ondersteuning bieden aan een zorgbehoevend familielid, buur, vriend…  Op 23 juni wordt de dag van de mantelzorger gevierd, niet zomaar ‘toevallig’ op de langste dag van het jaar. 

Ons Zorgnetwerk stelt met steun van KVLV op 23 juni in elke Vlaamse provincie een veld met duizend windmolentjes aan de pers voor, om symbolisch de massale inzet van mantelzorgers in beeld te brengen. Mantelzorgers staan immers steeds paraat, vierentwintig uur per dag, bij het minste zuchtje van hun zorgbehoevende!

Landelijk Dienstencoöperatief geeft ook veel hulp in situaties waar mantelzorgers komen OF waar de mantelzorger moet ondersteund worden in het huishouden.

Dikke proficiat aan alle mantelzorgers voor het onmisbare werk dat zij met zoveel liefde verrichten.

Tags Geplaatst onder nieuws dat eens niet over het huishouden gaat, Ons door Email

Share your comment

Name Your Message
Email Website * We know you have something to say